BÁNH RĂNG CÔN

Mã sản phẩm:

0₫


 Bộ truyền động có trục giao nhau được dùng để thay đổi hướng của trục quay

với góc bất kỳ, nhưng thường là 90o.

  • Trong bộ truyền động này người ta thường sử dụng bánh răng côn.

 

Bánh răng côn

- Bánh  răng côn  thường có hai dạng là răng thẳng và răng xoắn. 

-  Các  răng  của  bánh  răng  côn  răng thẳng  được  đặt  dọc  các  theo  đường sinh của mặt côn.

- Khi hai bánh răng côn ăn khớp, các đỉnh côn trùng nhau.

- Hai bánh  răng côn ăn khớp có  trục vuông góc và có cùng kích thước gọi là các bánh răng côn đỉnh vuông.

CM1.5-2.0-2.5
3.0-3.5-4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
Sale

Không sẵn có

Hết hàng