Bánh răng – hộp số

BÁNH RĂNG TRỤ LOẠI A

Bánh răng trụ thẳng:    - Bánh răng trụ thẳng có bộ răng song song với trục.   - Do tương đối đơn giản...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG TRỤ LOẠI B

Bánh răng trụ thẳng:    - Bánh răng trụ thẳng có bộ răng song song với trục.   - Do tương đối đơn giản...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG XÍCH LOẠI B

Bánh răng là một chi tiết cơ khí thường dùng để truyền lực và truyền chuyển động giữa các bộ...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG XÍCH LOẠI A

Bánh răng là một chi tiết cơ khí thường dùng để truyền lực và truyền chuyển động giữa các bộ...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG XÍCH LOẠI C

Bánh răng là một chi tiết cơ khí thường dùng để truyền lực và truyền chuyển động giữa các bộ...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG XÍCH ĐÔI LOẠI B2

Bánh răng là một chi tiết cơ khí thường dùng để truyền lực và truyền chuyển động giữa các bộ...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG XÍCH ĐÔI LOẠI A2

Bánh răng là một chi tiết cơ khí thường dùng để truyền lực và truyền chuyển động giữa các bộ...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG CÔN

 Bộ truyền động có trục giao nhau được dùng để thay đổi hướng của trục quay với góc bất kỳ, nhưng...
Chi tiết...

BÁNH RĂNG CÔN XOẮN

Bộ truyền động có trục giao nhau được dùng để thay đổi hướng của trục quay với góc bất kỳ, nhưng...
Chi tiết...
Sale

Không sẵn có

Hết hàng